Carregadors de vehicles elèctrics

Ascó disposa de dues instal·lacions de càrrega de vehicles elèctrics:

  • C/ Del reg, amb dues tomes GBT Tipus 2 “Mennekes” i una toma “Schuko”.
  • C/ De l’estadi, amb una toma GBT Tipus 2 “Mennekes”, una toma “Chademo” i una toma CSS tipus 2.

Actualment, per fer ús de les estacions de càrrega d’Ascó no cal disposar d’una targeta física. Es pot fer amb el telèfon mòbil, mitjançant una App.

L’App recomanada és EVCharge, que permet localitzar punts de recàrrega i gestionar el procés de recàrrega i el pagament (en alguns casos).

L’App es pot descarregar als següents enllaços:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etecnic.evcharge&pli=1

Apple: https://apps.apple.com/us/app/evcharge/id1414150549

Caldrà registrar-se i seguir les instruccions.

Telèfon d’incidències: 977 276 952