Es designen així els antics porxos que donaven entrada a les muralles d’Ascó. Al carrer de Baix trobem els del Ciego, Baijunca i Cavaller; al carrer Hospital, i adjunt a la casa del mateix nom, trobem el perxe de Peresans; al carrer de la plaça Nova, el perxe de Santo Domingo, i al Pla de Vallxiqué, la Porta de la Tarda, avui dia desapareguda.

A la Placeta es troba una altra de les portes de la vila i al carrer de la Mola encara es conserven les Portetes, un estret carreró o passadís d’entrada i sortida clandestina de la vila.