L’ofensiva republicana al front de l’Ebre, l’estiu de 1938, fou una operació militar complexa. Un cop consolidat el pas de la infanteria, va correspondre als pontoners construir els diferents mitjans de pas sobre el riu, per permetre la comunicació entre ambdues ribes. La seva missió era fonamental: possibilitar la travessa de l’armament pesant i alhora facilitar l’evacuació dels combatents ferits. Les unitats encarregades de complir aquesta missió foren el Batalló de Pontoners Número 1, que s’ocupà de la instal·lació dels mitjans de pas lleugers: les passeres d’infanteria i els ponts d’avantguarda; i el Batalló de Ponts Pesats Número 3, que es dedicà a la construcció dels ponts pesats metàl·lics i de fusta. La seva tasca fou constantment interrompuda per l’activitat franquista mitjançant la conjunció de dues pràctiques: una acció de bombardeig aeri massiu i l’impacte devastador de les riuades provocades per l’obertura de les recloses dels embassaments pirinencs. Aquest procediment aconseguí una momentània destrucció dels ponts i la detenció de l’ofensiva republicana. Tanmateix, al llarg de la batalla, els pontoners van mantenir els ponts operatius i un trànsit permanent sobre el riu.

L’antic pas de barca d’Ascó fou un espai rellevant, ja que s’hi instal·là una comporta. Es tractava d’una barcassa, un transbordador fluvial, que va possibilitar la comunicació de les forces republicanes, en els moments inicials de l’ofensiva quan els pontoners no havien construït els ponts o quan aquests van quedar destruïts. En aquest mateix lloc, a primers de gener de 1939, durant l’ofensiva franquista per ocupar Catalunya, les forces de pontoners del general Franco hi muntaren un pont de barques.

Un altre indret al voltant d’Ascó que va ser important per a la comunicació entre les dues ribes va ser la zona dels Reguers. En aquest punt, els pontoners republicans hi van construir un pont pesat de fusta, que va restar operatiu durant les primeres jornades de la batalla de l’Ebre.

 

Imatge 1: Pontoners republicans muntant una passera a la desembocadura del riu de la Torre de l’Espanyol amb l’Ebre. Pontoneros republicanos construyendo una pasarela en la desembocadura del río de La Torre de l’Espanyol con el Ebro. Font/Fuente: (Abraham Lincoln Brigade Archives).
Imatge 2: Pontoners republicans facilitant el trànsit mitjançant la comporta, la barcassa d’Ascó. Pontoneros republicanos facilitando el tráfico mediante la compuerta, la barcaza de Ascó. Font/Fuente: (Archivo Histórico del PCE).
Imatge 3: El pont pesat de fusta construït pels pontoners republicans a la zona dels Reguers a Ascó. Aquest mitjà de pas fou destruït pels impactes de l’aviació franquista. El puente pesado de madera construido por los pontoneros republicanos en la zona de los Reguers en Ascó. Este medio de paso fue destruido por los impactos de la aviación franquista. Font/Fuente: (Archivo Histórico del PCE).