Ascó Morisc

La convivència entre cultures s’anà deteriorant fins que els moriscos foren expulsats de la Península Ibèrica. S’entrà en un període de decadència, on la [...]

Go to Top