A la plaça Major s’assentava l’antiga aljama musulmana, més tard la universitat, posteriorment casa de la vila fins 1987 i, en l’actualitat, hi trobem l’escola municipal de música. Al damunt de l’arc d’entrada d’aquest edifici hi podrem llegir la data de 1610, que correspon a l’any d’expulsió dels moriscos.

Aquesta plaça està construïda damunt d’unes voltes de pedra a les quals s’hi accedeix baixant pel carreró conegut com la Secanella. Aquest indret s’anomena les Voltes i Sitges. Al seu interior, unes sitges recorden la funció d’emmagatzematge de cereals que Ascó recaptava ja des de l’època musulmana.