Casa pairal del llinatge dels Salvador, amb l’escut familiar a la façana, fou construïda a partir del 1632. Aquí finalitzava l’Ascó emmurallat, la vila closa.

Bertomeu Blai Salvador va construir aquesta casa per convertir-la en la seva residencia senyorial en ser anomenat pel rei Felip IV de Castella cavaller amb dret a escut. Està situada a la placeta del mateix nom.