ELS TEMPLERS A ASCÓ

El 1153 el comte Ramon Berenguer IV donà als templers béns a Ascó. El 1175 Alfons I els empenyorà el castell d’Ascó. El 1182 el monarca donà als templers l’esmentat castell, bé que es reservà alguns drets i, finalment, Pere I, el 1210, els donà tots els drets que tenia als llocs d’Ascó i Riba-roja. És a dir, que els templers n’obtingueren la senyoria plena.

EL TRESOR DE LA PAU

Acabada la reconquesta militar de la zona compresa entre Lleida i Tortosa, es trobava amb una nombrosa població sarraïna, arrelada d’antic i dedicada essencialment al cultiu de la terra. Se suposa que les forces cristianes plantejaren l’expulsió dels sarraïns, però davant uns efectius humans insuficients per a procedir a tal repoblament i per evitar una fugida perjudicial per a l’economia de les riberes del Segre i de l’Ebre, Berenguer IV, optà per assegurar-se a aquella població la seva permanència, atorgant-li una protecció directa i garantint-li el manteniment de la llengua, la cultura, la religió i l’organització político-jurídica.

Els musulmans d’Ascó continuaren vivint a la moreria, tancada per muralles, mentre que, la població cristiana nouvinguda construïa les seves cases a extramurs, quedant d’aquesta manera segregada la zona morisca de la cristiana.

EL TRESOR DEL TEMPLE A ASCÓ

Les imatges en deu grans vinyetes que es conserven a la paret de la presó del castell de Chinon, a la vall francesa del riu Loira, fotografiades i analitzades per Pros, permeten documentar que al voltant de la Comanda d’Ascó, el 1306, va ser soterrat el tresor del Temple, salvat a Xipre en aquelles dues naus que, passant per la Turtusa de Síria, arribaren a la Tortosa catalana, des d’on, i durant 14 anys (de 1292 a 1306), van anar pujant en llaguts els preuats cofres misteriosos.

ENDINSAR-SE AL PASSAT TEMPLER D’ASCÓ

Amb l’arribada dels Templers el poble d’Ascó es transforma i creix, els nouvinguts cristians fan casa a extramurs mentre a poc a poc es consituteix un zona cristiana annexa a la sarraïna que formarà una nova vila closa. Els templers converteixen el castell sarraí en una fortalesa defensiva i religiosa, es construeix l’església cristiana i al riu l’activitat comercial no cessa i Ascó, juntament amb Tortosa controla el comerç fluvial i terrestre a l’Ebre.