Amb la expulsió d’uns 800 moriscos i morisques per part de Felip II d’Aragó(III de Castella) que ocupaven 154 cases, finalitza el període morisc a Ascó.

Es tracta d’un carrer en forma de ziga-zaga que els hospitalers van cedir a la universitat, i aquest, el converteixen en un assecador de fruits com figues o panses. El nom en diminutiu dels sequers va quedar
com a topònim.